Strona główna
  • Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

Ogłoszenie o brakowaniu

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie  (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w  Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach w latach 1991-1993.

Poprawiony (środa, 06 lipca 2016 10:02)

Więcej…

 
Kontakt / lokalizacja

Świętokrzyskie Centrum

Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny

w Kielcach

25-371 Kielce,

ul. Prosta 30

tel 412 013 800

szpital@szpgin.kielce.pl

W dniach 25-27 czerwca 2014r. w Szpitaliu przeprowadzona zostanie wizyta akredytacyjna w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej".

Wizyta akredytacyjna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach jako Beneficjent wraz z partnerami:
- Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
- Gminą Kielce
- Gminą Nowy Korczyn
realizuje projekt pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego" .Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013".